Nieuws


13 december 2013: een boeiende studiedag!Meer dan 250 enthousiaste deelnemers, boeiende presentaties waarbij zowel een stand van zaken werd gepresenteerd als de uitdagingen en opportuniteiten naar 2014 werden aangekaart, inspirerende best practices die aan ons werden voorgesteld via plenaire voorstellingen, de posters en het filmpje …, maar vooral een begeesterend project dat voortvloeit uit het (dagelijks) engagement van de sector … Laat al die elementen samenkomen en je krijgt een boeiende studiedag.

Intussen werden alle presentaties en posters ook online geplaatst en kunt u via onze website ook makkelijk doorklikken naar het filmpje. Het Q & S-themanummer ‘KwaliTIJD’ wordt in de loop van deze week verder verspreid in de sector. En ook de eerste ideeën voor de volgende studiedag worden nu al geopperd.

We willen graag eenieder die op één of andere manier heeft bijgedragen aan deze studiedag, hartelijk danken en kijken nu al uit naar een 3de studiedag eind 2014.