Nieuws


Nieuwe algemeen directeur voor ICURO

Op 1 december 2013 werd Marc Somville, na doorgedreven selectie, aangesteld als algemeen directeur van ICURO, de koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners. Dit in opvolging van Johan Hellings die werd aangesteld als algemeen directeur van AZ Delta in Roeselare-Menen. Johan Hellings zal ICURO blijven adviseren inzake kwaliteit en patiëntveiligheid als voorzitter van de Commissie “Q & S”.

Marc Somville is jurist en filosoof van opleiding (Ufsia, KUL). Bijkomend haalde hij een MBA aan de UA. Hij startte zijn ondernemingscarrière bij de Sociale en Fiscale diensten voor Werkgevers in 1981. Marc was beheerder van een kinderbijslagfonds, bestuurslid en voorzitter van een bedrijfsgeneeskundige dienst, docent aan een hogeschool en rechter in sociale zaken aan de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij stond tevens mee aan de wieg van de HR groep Acerta. Begin 2004 werd hij aangesteld als secretaris-generaal van deze groep. In 2007 maakte hij de overstap naar de zorg, een sector in volle opmars met vele uitdagingen en werd algemeen directeur bij één van de diensten van de Christelijke Mutualiteiten. In deze hoedanigheid droeg hij verantwoordelijkheid over het medisch hulpmiddelenbeleid naar ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorg. Via een korte passage als secretaris-generaal van de Federatie van Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) werd hij aangetrokken door ICURO om vanaf 1 december 2013 zijn expertise ten dienste te stellen om de ziekenhuizen met publieke partners te ondersteunen, zowel in hun belangenbehartiging als in hun concrete werking.

Marc Somville is gehuwd en heeft 2 kinderen.

U kan Marc bereiken via marc.somville@icuro.be of via het telefoonnummer 02 286 85 50.