Nieuws


nieuws-foto

JCI-kwaliteitslabel voor het UPC KU Leuven

Van 10 tot 13 december 2013 kreeg het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven een JCI-team van auditoren over de vloer in het kader van een survey voor het behalen van het JCI-accreditatielabel. Daarbij werd gecheckt in welke mate het ziekenhuis beantwoordde aan de JCI-standaarden. Centraal stond het traject dat de patiënt aflegt van zodra hij in het psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen.

Op 10 januari 2014 maakte het UPC KU Leuven via dit persbericht bekend dat zij zijn geslaagd voor een eerste accreditatie. UPC KU Leuven is daarmee het vierde Vlaamse ziekenhuis, maar ook het eerste psychiatrisch ziekenhuis dat een accreditatie verwerft. Binnen Europa is het UPC KU Leuven het tweede psychiatrisch ziekenhuis dat een JCI-label heeft gehaald.

Het is een erg positief signaal voor de hele GGZ-sector, en voor psychiatrische ziekenhuizen in het bijzonder, dat ook een psychiatrisch ziekenhuis een ziekenhuisbrede accreditatie heeft gehaald.  Het valt te verwachten dat deze accreditatie andere psychiatrische ziekenhuizen zal inspireren in hun voorbereidingstraject om een dergelijk kwaliteitslabel te behalen. Samen met het UPC KU Leuven willen we graag nagaan op welke wijze we de GGZ-sector daarin kunnen motiveren en ondersteunen.

Vanuit ICURO willen wij graag alle directieleden, artsen en professionals binnen het ziekenhuis feliciteren met het behalen van dit label.