Nieuws


nieuws-foto

Eerste voorstel voor kwaliteitsindicatoren GGZ gepresenteerd aan de sector

Tijdens het Indicatorenforum van 18 december 2013 hebben de voorzitters van de verschillende ontwikkelingsgroepen een eerste voorstel van indicatoren voorgesteld aan de GGZ-sector. 

Het is een positief signaal dat ook de GGZ-sector een eerste voorstel van klinisch relevante kwaliteitsindicatoren heeft gedefinieerd. Alvorens te starten met de verdere operationalisatie en validatie van de indicatoren willen we graag de nodige tijd nemen om alle feedback vanuit de sector te verzamelen. Naast de reacties die wij onmiddellijk na het forum mochten ontvangen, werd daartoe op 9 januari 2014 een omzendbrief verstuurd (met de presentatie in bijlage) met een warme oproep om alle bijkomende feedback vóór 31 januari 2014 over te maken aan Peter Cosemans (peter.cosemans@icuro.be). De indicatoren zullen ook toegelicht worden tijdens de volgende vergadering van de Commissie “Quality & Safety” van 16 januari 2014.

Op basis van de aangereikte feedback zal samen met het QI-Bureau en de voorzitters van de ontwikkelingsgroepen een verdere concrete planning opgemaakt worden met betrekking tot het operationaliseren en valideren van deze indicatoren.