Nieuws


Welk ziekenhuis participeert aan en communiceert over welke VIP²-indicatoren?

In het najaar van 2013 werd aan de Vlaamse algemene ziekenhuizen gevraagd om via een engagementsverklaring aan te geven aan welke VIP²-domeinen zij wensten te participeren. Zoals aangegeven, zijn er twee doelstellingen verbonden aan het project. Naast het intern aan de slag gaan met de resultaten teneinde de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren, worden ziekenhuizen ook gestimuleerd om deze resultaten extern kenbaar te maken via hun eigen ziekenhuiswebsite.

De grote respons is erg bemoedigend voor het project. Om aan te geven welke ziekenhuizen participeren, werd recentelijk een overzichtstabel geplaatst op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hieruit kan onder meer geconcludeerd worden dat 31 ziekenhuizen zich hebben geëngageerd voor alle domeinen. Verder wordt daarin ook aangegeven welke resultaten ieder ziekenhuis bekend maakt via de eigen website. Via een hyperlink kan meteen doorgeklikt worden naar de gepubliceerde resultaten. 

Het is de intentie om beide tabellen goed up-to-date te houden. Ziekenhuizen worden dan ook uitgenodigd om eventuele aanvullingen te melden (communicatie.azg@wvg.vlaanderen.be).

Zoals aangegeven tijdens de studiedag van 13 december 2013 worden in de loop van de komende maanden stelselmatig alle indicatoren geïmplementeerd. Daarnaast zal ook samen met de leden van het Indicatorenforum nagedacht worden over een centrale website waarop de resultaten van alle ziekenhuizen nominatief worden opgenomen. Het spreekt voor zich dat de voortgang daarvan ook steeds zal geagendeerd worden voor de maandelijkse vergaderingen van de Commissie “Q & S”.