Nieuws


nieuws-foto

Herhalingsworkshops patiëntveiligheid (FOD)

Op 15 januari 2014 heeft de ‘Cel kwaliteit en patiëntveiligheid’ (FOD Volksgezondheid) een bericht verspreid waarin wordt aangegeven dat er ook in 2014 een aantal herhalingsworkshops worden georganiseerd rond een aantal basisvaardigheden patiëntveiligheid.

Meer specifiek gaan de workshops over retrospectieve analysemethodes (PRISMA en SIRE), proactieve risicoanalyse (HFMEA of SAFER) en taxonomie. Bijkomend wordt ook een sessie ingericht rond het tweede meerjarenplan waarbij ook het verband met het eerste meerjarenplan wordt verduidelijkt.  Zeker voor nieuw gestarte kwaliteits- en patiëntveiligheidsmedewerkers blijkt er een belangrijke nood te zijn aan deze  bijkomende informatie.

Volgende workshops zullen georganiseerd worden:

  • 19  februari van 9.30 tot 12.00 uur: informatiesessie over het 1ste en 2de meerjarenplan.
  • 26 februari van 9.00 tot 13.00 uur: workshop taxonomie.
  • 19 maart van 9.00 tot 13.00 uur: workshop SIRE.
  • 26 maart van 9.00 tot 13.00 uur: workshop PRISMA.
  • 2 april van 9.00 tot 13.00 uur: workshop HFMEA/SAFER.

U kan zich voor deze sessies inschrijven via de website http://pappla6.health.belgium.be/pls/apex/f?p=210:1:574577694904869.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het QS-team (hilde.peleman@gezondheid.belgie.be).