Nieuws


Dr. Raf Mertens van het KCE te gast op de Algemene Vergadering van ICURO

Op vrijdag 10 januari 2014 kwam dr. Raf Mertens, algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), een lezing geven na de Algemene Vergadering van ICURO.

Dr. Mertens boeide de aanwezigen met een bloemlezing uit recent gepubliceerde rapporten van het KCE. Zo werden onder meer vaststellingen uit de rapporten ‘Algemeen kader voor een multidisciplinair kwaliteitshandboek voor cardiale netwerken’ en ‘Een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen’ besproken. Uiteraard werden hierbij vragen gesteld en interessante discussies gevoerd.

Hartelijke dank aan dr. Mertens voor zijn zeer inspirerende lezing.

De rapporten van het KCE kunnen geraadpleegd en gedownload worden op de website van het KCE, onder het tabblad 'Publicaties'.