Nieuws


Workshops ‘Patiëntgerichte zorginnovatie’

Het Vlaams Patiëntenplatform is momenteel bezig met het project 'Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie'. Dit project heeft als doel de innovatienoden van patiëntenclusters en hun omgeving te verbinden met het zorgaanbod.

Tijdens de eerste fases van het project werden de behoeften van personen met een chronische ziekte in beeld gebracht via persona’s. De persona’s werden ontwikkeld aan de hand van getuigenissen, dagboeken, foto’s, … van patiënten en hun mantelzorgers.
In een volgende fase zal het project workshops organiseren om op basis van de persona’s ideeën voor patiëntgerichte innovatie uit te werken.

Voor deze workshops is het Vlaams Patiëntenplatform op zoek naar zorgverleners, actoren uit de bedrijfswereld, onderzoekers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen die willen deelnemen. Kandidaten zullen samen vanuit verschillende invalshoeken kunnen bijdragen aan een innovatie-agenda die vertrekt vanuit de reële behoeften van patiënten en mantelzorgers.

Iedere deelnemer zal tevens kennis maken met een unieke tool die toelaat patiëntgerichtheid binnen een innovatieproces op een concrete manier te activeren.

Er zullen op 3 momenten workshops georganiseerd worden:

  • 07 maart 2014 van 13.00 tot 17.00 uur
  • 12 maart 2014 van 13.00 tot 17.00 uur
  • 13 maart 2014 van 13.00 tot 17.00 uur

De workshops, begeleid door de bureaus shiftN en Pars Pro Toto, vinden plaats in de kantoren van het Vlaams Patiëntenplatform: Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee.

Bent u geïnteresseerd om aan één van deze workshops deel te nemen of wenst u meer informatie? Raadpleeg zeker dit artikel of contacteer vóór 21 februari 2014 Roel Heijlen (roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be).