Nieuws


nieuws-foto

FOD Volksgezondheid lanceert opleidingscatalogus 2014 voor Q & S

Op initiatief van de FOD Volksgezondheid en in samenwerking met 8 expertisecentra (5 universiteiten en 3 ’écoles de santé publique’), werd op 24 januari 2014 het programma bekendgemaakt dat tot doel heeft ziekenhuizen te ondersteunen bij de uitvoering van de jaarlijkse contracten ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.  U zult opmerken dat de thema’s van deze opleidingssessies zijn gelieerd aan de specifieke en generieke thema’s, zoals bepaald in het tweede meerjarenplan (2013 - 2017).

Deze ondersteunende activiteiten staan open voor een breed publiek. Naast zich te richten op leidinggevenden (klinische en niet-klinisch), middenkader en medewerkers kwaliteit en patiëntveiligheid, richten deze opleidingen zich ook op verpleegkundigen, artsen, ziekenhuisapothekers en andere medewerkers actief binnen het ziekenhuis.

Alle praktische informatie (inschrijvingsformulier, data) kunt u terugvinden op de website www.patient-safety.be of via volgende link.