Nieuws


Bezwaarschrift pensioenfinanciering BFM 1 juli 2013

Op vrijdag 17 januari 2014 werd het KB van 26 december 2013 tot wijziging van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het Budget Financiële Middelen van de ziekenhuizen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De ziekenhuizen hebben vanaf dat moment dertig dagen tijd om een bezwaarschrift in te dienen rond het aan hen toegekend Budget Financiële Middelen op 1 juli 2013. De deadline is dus maandag 17 februari 2014.

De ziekenhuizen die worden getroffen door de hervorming van de pensioenbijdragen voor statutaire medewerkers, kregen op 1 juli 2013 ter compensatie een bedrag in het BFM. Dit bedrag was voor de meeste ziekenhuizen niet gelijk aan de meerkost.

ICURO biedt een voorstel van bezwaarschrift aan dat kan aangepast worden aan de individuele noden van de betrokken ziekenhuizen. 

U kan de omzendbrief en bijlage via de links terugvinden.