Nieuws


nieuws-foto

Psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk publiceert eigen uitkomstindicatoren

Het psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk publiceert eigen  uitkomstindicatoren op hun website.  Het betreft uitkomstindicatoren met betrekking tot reductie van psychische klachten, het verhogen van de levenskwaliteit  en het bewaken van het therapeutisch klimaat en traject.

Voor elk van de indicatoren wordt aangegeven hoe deze worden berekend en wat de resultaten weergeven  (met uitzondering van de uitkomstindicator Therapeutisch klimaat en traject).

Het is een mooi voorbeeld hoe een psychiatrisch ziekenhuis kan streven naar een continue verbetering van de eigen kwaliteit van zorg en tegelijk hierover transparant kan communiceren.

U kan de resultaten van 2013 bekijken op deze website.