Nieuws


nieuws-foto

Overzichtstabel wordt goedgekeurd door Indicatorenforum VIP²

Zoals reeds aangegeven in de Commissie "Q & S" (16 januari 2014) werd binnen het VIP² een overzichtstabel uitgewerkt met als doel alle partijen duidelijkheid te verschaffen omtrent de planning voor 2014.

Deze tabel werd op 29 januari 2014 goedgekeurd door de leden van het indicatorenforum en zal ook op het einde van de week op de website geplaatst worden. Bij het raadplegen van de tabel zult u merken dat hierin zowel de taken en opdrachten voor de ziekenhuizen, de TTP, de ontwikkelingsgroepen, het QID-Bestuur als de partners zijn opgenomen. Om de leesbaarheid te bevorderen, werd gewerkt met kleurcodes om aan te geven voor wie de aangehaalde punten van toepassing zijn. Indien twee opdrachten voor verschillende partners (bijvoorbeeld ziekenhuis en ontwikkelingsgroep) samenvallen, dan werd de kleur weerhouden die van toepassing is voor de ziekenhuizen.  Welke betekenis er schuilt achter iedere kleur, evenals een meer uitgebreide toelichting bij wat wordt bedoeld met de termen opgenomen in de tabel (bijvoorbeeld confirmatie), worden op een afzonderlijk tabblad meegegeven. Niettegenstaande er een versiedatum werd opgenomen, is het wel eenieders betrachting om de uitgezette tijdsplanning te handhaven.

De exacte websitelocatie waarop de tabel zal gepubliceerd worden, zal aangekondigd worden in de VIP²-nieuwsbrief die eind deze week zal vertrekken. Wij zullen deze eveneens via een omzendbrief aan u overmaken.