Nieuws


nieuws-foto

Best practice ‘E-learning module op basis van het 5de JCI-normenkader’

Tijdens de vorige vergadering van de werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie - JCI" (16 januari 2014) heeft het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper hun e-learning module voorgesteld ter ondersteuning van hun accreditatieproces. Om een kwaliteitsvol en reproduceerbaar proces te kunnen aanbieden dat ook conform is aan de JCI-standaarden, is het belangrijk dat eenieder goed is ingelicht over de intentie van de standaarden, maar ook goed is geïnformeerd over het uitgestippelde beleid en de afspraken die daaromtrent in het ziekenhuis zijn vastgelegd.

Belangrijk is dat deze module slechts één methode is die wordt aangewend om professionals op te leiden en te informeren. Verder worden er ook informatiesessies georganiseerd waarbij steeds een synthesebundel wordt uitgewerkt, wordt alle  informatiemateriaal op het intranet geplaatst (filmpjes, PowerPoint), … en wordt ook de meerwaarde van de tracers aangehaald. De kracht van deze e-learning module zit hem onder meer in de reproduceerbaarheid van het toetsen van de normen.

Wat de opbouw van de module betreft, zijn de vragen gegroepeerd per hoofdstuk. Daartoe wordt in eerste instantie de nodige content aangereikt via praktische voorbeelden, teksten, foto’s, filmpjes, … Vervolgens wordt een vragenreeks aangeboden om te toetsen in welke mate het uitgestippelde beleid is gekend bij de medewerkers. Op dit moment zijn de hoofdstukken ‘Medication Management and Use’ en ‘International Patient Safety Goals’ uitgewerkt. De volledige uitrol van de module is gepland tegen juli 2014.

De visie ‘open en samen voor kwaliteit’ wordt door het Jan Yperman Ziekenhuis hoog in het vaandel gedragen. Daartoe willen zij ook de volledige inhoud van de module openstellen voor andere ziekenhuizen die intekenen voor dit platform. Daarbij mag echter niet vergeten worden dat de vragen zijn geënt op het beleid zoals uitgestippeld door het Jan Yperman Ziekenhuis. Het kan anderen zeker inspireren, maar het is belangrijk om het te modifiëren aan de eigen afspraken van het ziekenhuis.

Heeft u bijkomende vragen omtrent deze best practice, dan verwijzen wij u graag naar de presentatie en het verslag die u kan terugvinden onder onze rubriek best practices. Bekijk zeker ook even de filmpjes (valpreventie en Safe Surgery Checklist) die worden gebruikt om professionals te informeren aangaande het uitgestippelde beleid.

Wij wensen het Jan Yperman Ziekenhuis te feliciteren met deze best practice en te danken voor hun bereidheid om deze ervaringen en kennis met de sector te delen!