Nieuws


WHO Surgical Safety Checklist effectief in reduceren post-operatieve complicaties

Ongeveer 10 % van de patiënten die een heelkundige ingreep ondergaan, krijgt te kampen met een of andere complicatie. Dit maakt heelkunde één van de belangrijkste oorzaken van (vermijdbare) gezondheidszorg gerelateerde schade. Belangrijk is dat de oorzaak hiervan doorgaans niet toe te schrijven is aan gebrekkige kennis en/of kunde van het chirurgisch team, maar wel aan de bijzondere complexiteit van het chirurgisch proces. De Surgical Safety Checklist (SSC) biedt soelaas, zo blijkt nu uit een studie van de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie van de UHasselt. Gebaseerd op alle beschikbare evidentie evalueerden zij het werkelijke effect in termen van aantal vermeden complicaties en mortaliteit. Wanneer de SSC niet wordt toegepast, ontwikkelen gemiddeld 17 per 100 geopereerde patiënten een complicatie die volledig is toe te schrijven aan de heelkundige ingreep. Wanneer de SSC daarentegen wel wordt toegepast, halveert dit aantal naar gemiddeld 8 per 100 patiënten. De onderzoekers benadrukken echter wel het grote belang van juiste en strikte naleving.

ICURO wenst Jochen van harte te feliciteren met deze review. Heeft u interesse om deze door te nemen, dan kunt u daartoe contact opnemen met Jochen Bergs (jochen.bergs@uhasselt.be).

Bergs J, Hellings J, Cleemput I, Zurel O, De Troyer V, Van Hiel M, Demeere JL, Claeys D, Vandijck D Systematic review and meta-analysis of the effect of the World Health Organization surgical safety checklist on postoperative complications. Brit J Surg 2014; 101: 150–158.