Nieuws


nieuws-foto

Raadplegen van vaccinatiegegevens via Patient Health Viewer

Het digitaal platform Vitalink, een initiatief van de Vlaamse overheid dat tot doel heeft gegevens over zorg en welzijn veilig uit te wisselen en te raadplegen, is intussen een gekend begrip.

Deze week werd de toepassing Patient Health Viewer gelanceerd. Via een programma dat terug te vinden is op de website van het ziekenfonds, kan de patiënt met behulp van zijn elektronische identiteitskaart nagaan welke vaccinaties men al heeft gekregen of nog moet krijgen. Eenmaal de patiënt daartoe toelating geeft, wordt deze informatie ook beschikbaar voor de zorgverleners waarmee hij in contact staat.

Naast het raadplegen van vaccinatiegegevens wil men deze toepassing ook verder uitbreiden waardoor het op termijn mogelijk zou zijn om ook het medicatieschema hieraan toe te voegen. Wij hoeven u niet te vertellen dat een dergelijke volledige en correcte gegevensuitwisseling bijdraagt aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de webpagina van Vitalink.