Nieuws


Bent u al vertrouwd met de IMA-Atlas?

In het kader van de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering beschikt het Intermutualistisch Agentschap (IMA) over de gegevens van alle leden aangesloten bij één van de 7 Landsbonden van verzekeringsinstellingen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan terugbetalingsgegevens van medische kosten, gegevens over arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, gegevens over leeftijd, geslacht en woonplaats en een aantal socio-economische kenmerken.

Het IMA heeft als doelstelling deze gegevens te verzamelen en te analyseren, dit zowel in eigen beheer als in opdracht van onder meer de overheid. Op basis van de analyses kunnen vervolgens beleidsconclusies geformuleerd worden en nieuwe beleidsmaatregelen geïmplementeerd worden.

Sinds januari 2014 beschikt het IMA over een permanente databank gezondheidszorgen. Op basis daarvan werd de IMA-Atlas in het leven geroepen die tot doel heeft beleidsrelevante gevalideerde cijfers (afgeleid uit permanent beschikbare IMA-data) op een efficiënte manier ter beschikking te stellen aan het doelpubliek. De belangrijkste zichtbare output voor externen is de website waarop nu reeds een aantal cijfers, statistieken en indicatoren te raadplegen zijn en die in de loop van 2014 verder zal aangevuld worden met nieuwe sets van statistieken voornamelijk voortvloeiend uit opgeleverde IMA-projecten. Het actualiseren van bestaande statistieken vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Indien u meer informatie wenst over de IMA-Atlas, dan verwijzen wij u graag door naar de website of naar de nota die ons daaromtrent vanuit het IMA werd ter beschikking gesteld.