Nieuws


PaSQ: een Europese databank voor goede praktijken met betrekking tot Q & S

Via een omzendbrief (26 februari 2013) en een aantal daaropvolgende nieuwsberichten hebben wij u reeds laten kennis maken met ‘The European Union for Patient Safety and Quality of Care‘ (afgekort PaSQ). De doelstelling van deze website bestaat eruit om een Europees netwerk uit te bouwen en zo het delen, leren en uitwisselen van informatie, kennis, vaardigheden en ervaringen met betrekking tot patiëntveiligheid op het gebied van ‘Good Clinical Practices (PSP)’ en ‘Good Organisational Practices (GOP)’ te stimuleren.

Dit initiatief werd opgestart in april 2012 en loopt over een periode van 3 jaar (tot maart 2015). 27 Europese landen (MS of Member States) nemen deel aan dit project.

Via de link http://www.pasq.eu/Wiki/PatientSafetyandQualityofCareGoodPractices.aspx vindt u een overzicht  van goed gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde artikelen waarbij geregeld wordt gerefereerd naar de daarbij horende poster.

Een aandachtspunt is dat de samenvattende artikelen niet altijd verwijzen naar de contactpersonen, de diensten of de organisaties die het artikel hebben geschreven. Verder is het zo dat veel artikelen nog niet de weg vinden naar deze site en het soms ook niet zo eenvoudig is om bepaalde artikelen of best practices terug te vinden. In de loop van de komende maanden zal de website nog verder uitgebreid worden, maar toch kunnen wij stellen dat het nu al een hulpmiddel kan zijn om het leren van elkaar te stimuleren.

Om goed op de hoogte te blijven van de voortgang van dit project kunt u zich inschrijven voor het ontvangen van een nieuwsbrief.