Nieuws


Meting Vlaamse Patiënten Peiling maart 2014

Eerder deze week werd vanuit het VIP² een brief verspreid waarmee het Vlaams Patiëntenplatform de volgende Vlaamse Patiënten Peiling aankondigt. Ten aanzien van de vorige meting zijn er geen wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de inhoud en de methodologie van de peiling.

Wat de planning betreft, wordt aangegeven dat het VPP in de loop van 2014 een aangepaste vragenlijst wil ontwikkelen voor materniteit. Verder wordt er ook een Franstalige vragenlijst ontwikkeld. Beide versies zullen in eerste instantie gevalideerd worden en naderhand verspreid worden in de sector.
Daarnaast is het VPP intussen ook gestart met de ontwikkeling van een vragenlijst gericht naar het dagziekenhuis en de GGZ-sector.

Ter aanvulling willen wij nog meegeven dat de eerste meetperiode van 2014 plaatsvindt van week 12 tot en met week 15. Concreet betekent dit dat de meting start op maandag 17 maart 2014.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be).