Nieuws


Voor u gelezen: 'Infection prevention and control strategies in the era of limited resources and quality improvement: a perspective paper'

'Infection prevention and control strategies in the era of limited resources and quality improvement: a perspective paper', door Dominique Vandijck, Irina Cleemput, Johan Hellings en Dirk Vogelaers, gepubliceerd in Australian Critical Care nr. 26 (2013).

Deze paper beschrijft, op basis van een evidence-based aanpak, het belang van het implementeren van Infection Prevention and Control (IPC) programma's.

IPC-programma's vormen een cruciaal onderdeel van het werken rond patiëntveiligheid, ze kunnen immers één derde van de Healthcare Acquired Infections (HAI's) voorkomen.

HAI's hebben naast een belangrijke klinische impact voor de patiënt (morbiditeit, mortaliteit, ...) een stevige gezondheidseconomische impact, ze veroorzaken bijkomende kosten aan de gezondheidszorg omwille van onder andere heropnames en verlengde ligduren.

Uit de paper blijkt dat IPC's niet enkel effectief zijn in het voorkomen van HAI's en het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg, ze zijn ook kosteneffectief.

Een kopie van het artikel kan op eenvoudige vraag bekomen worden via info@icuro.be.