Nieuws


nieuws-foto

Stand van zaken VIP²

Samen met de nieuwsbrief die werd verspreid eind januari 2014, werd ook een overzichtstabel aangeleverd waarin alle activiteiten voor alle verschillende partijen betrokken bij het VIP² werden gebundeld. U kunt deze raadplegen via deze link.

Het leek ons aangewezen om in de maandelijkse vergaderingen van de Commissie “Q & S” te overlopen in welke mate de uitgezette deadlines en activiteiten ook daadwerkelijk kunnen gerealiseerd worden. Naast een terugkoppeling in de vergadering zelf en het opnemen van dit overzicht in het verslag, hebben wij dit lijstje ook ondergebracht op de ‘Indicatoren’pagina van onze website.

In overleg met de leden van de Commissie “Q & S” werd afgesproken om in elke vergadering de activiteiten voor de desbetreffende maand te overlopen en dit overzicht vervolgens te actualiseren op onze website.

In de Commissie "Q & S" werd daarenboven ook aangegeven dat het erg nuttig zou zijn indien zij zouden geïnformeerd worden als er nieuwe gegevens (meetprotocollen, tools, ...) op de website van het project worden geplaatst. Om aan deze vraag tegemoet te komen, zal de Vlaamse overheid een e-mail sturen op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is. 

Voor bijkomende informatie en vragen kunt u steeds contact opnemen met Vera De Troyer (vera.detroyer@icuro.be).