Nieuws


Vragen en antwoorden ten aanzien van het internistisch zorgtraject gebundeld in één document

Na de toelichting omtrent het eisenkader in de Commissie "Q & S" van december 2013 werden er via ICURO een aantal vragen en opmerkingen vanuit de sector verzameld en voorgelegd aan de respectievelijke agentschappen. In de vergadering van januari konden Els Van Dingenen (Zorg en Gezondheid) en Lieve Van Segbroeck (Zorginspectie) meteen een aantal van de vragen beantwoorden. Voor een aantal andere werd aangegeven dat deze eerst zouden voorgelegd worden aan de professionals betrokken bij het opstellen van het eisenkader.
Ook in de weken volgend op de vergadering werden ons nog een aantal vragen overgemaakt die wij eveneens hebben voorgelegd aan beide agentschappen.

Wij hebben alle vragen voor u gebundeld en op onze website geplaatst. Als leeswijzer geven wij graag mee dat eerst de respectievelijke norm wordt vermeld (in blauwe kleur), gevolgd door de vraag of opmerking vanuit de sector (cursief lettertype) én het definitieve antwoord dat ons vanuit de Vlaamse overheid werd aangeleverd. De laatst toegevoegde vragen en antwoorden zijn grijs gearceerd.

Indien u nog bijkomende vragen zou hebben, dan kunt u deze steeds overmaken aan Vera De Troyer (vera.detroyer@icuro.be). Wij leggen deze vervolgens graag voor aan de bevoegde agentschappen.