Nieuws


Resultaten Vlaamse Patiënten Peiling 2013 te consulteren via de sFTP-server

Op 24 februari 2014 is er vanuit de Vlaamse overheid een bericht naar de ziekenhuizen gestuurd om hen te verwittigen dat de gedetailleerde feedback van de Vlaamse Patiënten Peiling 2013 via de sFTP-server kan geconsulteerd worden.

Aangezien de verwerking ten opzichte van de eerste feedback nog is aangepast, wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om de resultaten voor hun ziekenhuis te bevestigen bij Dirk De Wachter (dirk.dewachter@wvg.vlaanderen.be). Diensten waarvoor te weinig formulieren in het ziekenhuis werden verzameld, zijn samengebracht onder 'Kleine cel'. Daarvoor zijn wel de referentiewaarden ('gemiddelde') opgenomen in het detailrapport zodat deze resultaten toch kunnen vergeleken worden met het globale resultaat van het ziekenhuis. Resultaten van 'ongeldige' dienstcodes zijn niet langer meegenomen in de berekeningen.