Nieuws


nieuws-foto

Externe meting ‘Handhygiëne’ en ‘Patiëntenidentificatie’

Uit de VIP²-overzichtsplanning heeft u kunnen afleiden dat in 2014 een externe meting voor de indicatoren ‘Basisvereisten handhygiëne’ en ‘Patiëntenidentificatie’ is gepland voor de maanden maart en april.

Teneinde de externe ploegjes te kunnen samenstellen, is er op 26 februari 2014 een oproep verstuurd naar de Vlaamse ziekenhuizen om de coördinaten van de auditoren die zij hiervoor ter beschikking stellen, over te maken aan Dirk De Wachter (dirk.dewachter@wvg.vlaanderen.be). Om de vooropgestelde periodes te kunnen handhaven, wordt gevraagd om deze gegevens vóór 5 maart 2014 aan te leveren.

Samen met deze oproep werd ook het door het QID-Bestuur goedgekeurde ‘Reglement voor auditoren’ aangeleverd. Het vormt de bedoeling om de feedback die hieromtrent nog wordt aangereikt door de sector, voor te leggen aan het QID-Bestuur. De finale versie zal u samen met de lijst van de auditoren die aan uw ziekenhuis werden toegewezen, doorgestuurd worden en eveneens consulteerbaar zijn via de website.

Voor meer informatie over deze indicatoren en metingen kunt u terecht op de website van het project.