Nieuws


Voorstelling resultaten studie van het 'Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg' ('KeFor') binnen het OPZC Rekem

De forensische psychiatrie - die zich bekommert om patiënten die enerzijds een psychiatrische problematiek hebben en anderzijds te maken hebben met rechtspleging en de gevolgen daarvan - is deze week tweemaal opvallend in de pers gekomen.

Zo werd op 24 februari 2014 in Antwerpen de eerste steen gelegd voor een nieuw forensisch psychiatrisch centrum (naast het FPC van Gent dat binnenkort de deuren gaat openen). Daarnaast toonden de resultaten van een studie aan dat de behandeling van (medium security) geïnterneerden werkt, want weinigen plegen opnieuw feiten.

In 2001 hebben in Vlaanderen drie psychiatrische ziekenhuizen een forensische afdeling opgericht (OPZC Rekem, Centrum St.-Jan Baptist Zelzate en U.P.Z.C. Sint-Kamillus Bierbeek), speciaal voor mensen die criminele feiten plegen, maar ook een psychiatrisch probleem hebben. Daar wordt niet alleen het ziektebeeld aangepakt, maar wordt vooral gewerkt aan de risicofactoren die maken dat zij opnieuw feiten plegen: ze leren hoe ze met agressie moeten omgaan en hoe ze moeten communiceren, hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen.

Om te weten of deze aanpak rendeert, onderzocht dr. Inge Jeandarme, coördinator van het ‘Kefor’, de dossiers van de 531 geïnterneerden die tussen 2001 en 2010 in die drie centra werden behandeld. Vanaf de behandeling tot nu pleegde slechts één op de tien nieuwe feiten. Na afloop van de behandeling ging het maar om 8,8 procent, terwijl internationaal de recidiefcijfers liggen tussen de 15 en 68 procent. Dr. Jeandarme noemt deze resultaten zeer goed. Toch blijkt dat meer dan de helft van de geïnterneerden opnieuw in de gevangenis belandt, voor gemiddeld 760 dagen. Dit kan zijn omdat de behandeling moet onderbroken worden, omdat ze opnieuw feiten plegen of omdat ze andere voorwaarden hebben geschonden. Als dit aanleiding geeft tot heropsluitingen, gebeurt dit niet alleen zonder tussenkomst van een advocaat, maar vooraleer de geïnterneerde weer kan vrijgesteld worden, moet er opnieuw gezocht worden naar een geschikte behandelplaats. En vermits er te weinig plaats is, duren deze detenties vaak onnodig lang.

Dr. Inge Jeandarme gaf hierover ook een interview op Radio 1. U kan het fragment herbeluisteren door deze link te volgen.