Nieuws


nieuws-foto

Best practice 'De visie van patiënten en verwijzers meenemen in de uitbouw van kwaliteitsvolle zorg' - UZ Leuven

In de Commissie “Q & S” van 20 februari 2014 heeft Lieven Mangelschots (UZ Leuven) een best practice gepresenteerd rond de oprichting en de werking van hun extern kwaliteitsforum. Wij konden reeds eerder even kennis maken met de meerwaarde van dit stakeholdersoverleg door het filmpje dat werd gemaakt naar aanleiding van de studiedag van 13 december 2013. Omwille van de vele positieve, maar ook nieuwsgierige reacties hebben wij het UZ Leuven bereid gevonden dit concept uitgebreider toe te lichten in de Commissie “Q & S”.

Het forum dat bestaat uit een vijftiental patiënten, drie neutrale experten en een aantal verwijzers, heeft tot doel in een open en directe dialoog en op basis van evenredigheid met stakeholders kritisch en constructief te reflecteren over een aantal kwaliteits- en patiëntveiligheidsgerelateerde aspecten. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de opbouw van de website, de inhoud en relevantie van infobrochures, nieuwbouwprojecten, maar ook aan organisatorische elementen zoals de bewegwijzering in het ziekenhuis. De besprekingen die werden gevoerd rond de selectie van indicatoren voor public reporting, kan gezien worden als een mooie illustratie van de meerwaarde van een dergelijk forum. Zo werd samen nagedacht over (1) welke indicatoren zich daartoe leenden (en als relevant werden beschouwd door de patiënt), (2) welke duiding daarbij diende te worden meegegeven op de website, (3) op welke wijze deze zouden voorgesteld worden (soort diagram of grafiek, inclusie statistische parameters, …) en (4) hoe gedetailleerd de informatie diende te zijn.

Wij willen het UZ Leuven dan ook feliciteren met dit concept en danken om hun ervaringen te delen met de sector. De presentatie van deze best practice, evenals het verslag van de vergadering, werd op de ‘best practice-pagina’ van onze website geplaatst en kunt u raadplegen via deze link.