Nieuws


Het elektronisch medisch dossier: praktische en juridische knelpunten - Draaiboek EMED

De informatisering van het elektronisch medisch dossier (EMED) vormt een zeer belangrijke evolutie in de verdere professionalisering van de zorgverlening; het verandert ook in grote mate de omgangswijze met dergelijk dossier. In de ziekenhuispraktijk rijzen heel wat vragen bij het complexe traject dat het EMED aflegt.

Voor een goed begrip: het medisch dossier is de alomvattende term voor het medisch dossier bijgehouden in een ziekenhuissetting, in een privépraktijk van een arts of in een andere instelling, evenals het algemeen of globaal medisch dossier bijgehouden door een huisarts. In het laatste decennium (sinds de wet patiëntenrechten 22 augustus 2002) wordt meer en meer gesproken van het ‘patiëntendossier’ in plaats van een ‘medisch’ dossier en een ‘verpleegkundig’ dossier. Specifiek voor de ziekenhuiscontext vormen deze twee laatste dossiers samen het ‘patiëntendossier’ (art. 25, § 1 ziekenhuiswet 10 juli 2008).

Het draaiboek betreffende het EMED is opgebouwd rond het ‘leven’ van het elektronisch medisch dossier. Topics over het ontstaan, de aanmaak, het invullen, het wijzigen, de bewaring, de toegang tot het medisch dossier en tot slot de vernietiging ervan, komen allemaal aan bod. Hierbij komen niet alleen knelpunten (praktische, juridische, deontologische) aan bod, maar er worden praktische oplossingen en suggesties voorgesteld en ook beleidssuggesties aan de overheid gedaan.

Het draaiboek is dus uniek vanwege de synergie tussen praktijk en recht, dit zowel wat betreft het eindresultaat dat voorligt als wat betreft de totstandkoming zelf. Het is het eindresultaat van een driejarig onderzoeksproject aan de Plantijn Hogeschool te Antwerpen (thans AP Hogeschool) waaraan ook tal van ziekenhuizen, medische centra, woonzorgcentra, huisartsenpraktijken en actoren uit het zorgcircuit en zijn IT hebben meegewerkt.

Het draaiboek over de juridische aspecten van het elektronisch medisch dossier (EMED) is zeker niet uitsluitend voor de juridische wereld bestemd. Artsen, verpleegkundigen, paramedici en alle andere zorgverleners, evenals medical management assistents, IT-medewerkers, enz. kunnen aan de hand van een reeks praktische topics hun weg vinden in het kluwen van regels over het elektronisch medisch dossier.

Een paar interessante aanvullingen: voor wie nog meer is geïnteresseerd in de juridische aspecten kunnen wij ook nog verwijzen naar het artikel van An VIJVERMAN en Evelien DELBEKE, ‘De uitwisseling van gezondheidsgegevens uit het elektronisch patiëntendossier’, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 12/13-2, november-december 2012, 104-127.

Ten slotte mag ook nog gewezen worden op de werkgroep ICT voor ziekenhuizen (contactpersoon: Peter Raeymaekers - pr@zorgnetvlaanderen.be) waar hét thema dat alle discussies beheerst en cruciaal is voor de informatisering van de zorg, het elektronisch patiëntendossier is (EPD).

U kan het boek vinden bij INTERSENTIA.