Nieuws


RN4Cast: objectieve vaststellingen omtrent impact van bestaffingsratio’s en opleidingsniveau verpleegkundigen op ‘in hospital’ mortality

Recentelijk is in ‘The Lancet’ een erg relevante studie gepubliceerd waaruit blijkt dat het opleidingsniveau van verpleegkundigen én het aantal patiënten dat aan een verpleegkundige wordt toegewezen, zijn gerelateerd aan de mortaliteit van patiënten in het ziekenhuis.

Intuïtief voelde eenieder dit al langer aan, maar nu zijn er ook objectieve cijfers die dit bevestigen en ons keihard met de realiteit confronteren. Een cijfer ter illustratie: het toewijzen van 1 extra patiënt aan een verpleegkundige verhoogt de kans op een negatieve outcome (overlijden) met 7 %. Idem dito kan vastgesteld worden in verband met het opleidingsniveau. Indien 60 % van de verpleegkundigen een bacheloropleiding kreeg en iedere verpleegkundige 6 patiënten krijgt toegewezen, dan komt de mortaliteit 30 % lager uit in vergelijking met de situatie waarin 30 % van de verpleegkundigen over een bachelordiploma beschikt en ieder 8 patiënten krijgt toegewezen. Cijfers waar wij toch niet zomaar omheen kunnen.

Concreet naar onze Belgische situatie werden reeds meerdere malen de risico’s van onderbestaffing aangehaald. Wij kunnen hierbij onder meer verwijzen naar het advies van de NRZV (D/325-3 - 2011) betreffende ‘Integrale kwaliteit en veiligheid van de ziekenhuiszorg’; een advies dat samen met alle Belgische ziekenhuiskoepels werd uitgewerkt en werd geconcludeerd "Een weg naar een nieuw financieringsconcept zal tevens oplossingen moeten aanreiken voor de structurele onderfinanciering van bepaalde aspecten van de actuele ziekenhuiswerking, waarbij de onderbestaffing van bepaalde diensten op bepaalde momenten in het kader van de kwalitatieve werking prioritaire aandacht vereist.". Maar ook in het onlangs verschenen boek van ‘De prijs van uw gezondheid: is uw gezondheid in gevaar’, geeft Annemans terecht enkele bezorgdheden mee omtrent de workload en het opleidingsniveau van onze professionals.

Kortom … heel veel argumenten om dit probleem ter hand te nemen. Wij geven nog graag mee dat ICURO in het kader van de komende verkiezingen een aantal fiches voorbereidt met een aantal erg concrete voorstellen om de kwaliteit van onze zorg verder uit te bouwen. Dit element zal hierin zeker opgenomen worden. Ieder voorstel dient daarbij te worden aanzien als een uitnodiging vanuit ICURO om samen met alle partijen te zoeken naar een gerichte oplossing.