Nieuws


Handleiding kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten

Veel ziekenhuizen maken al gebruik van patiëntenervaringen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Toch blijkt het lastig voor ziekenhuizen om op basis van ervaringen van patiënten tot daadwerkelijke verbeteringen te komen. Het recent - in 4 Nederlandse ziekenhuizen in de oncologiezorg tussen februari 2012 en augustus 2013 - uitgevoerde landelijke project ‘Kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaringen van patiënten’ laat zien dat bij een goede aanpak ziekenhuizen in staat zijn patiëntenervaringen om te zetten in verbeteracties en deze duurzaam te borgen in de organisatie. Deze handleiding is bedoeld om ziekenhuizen te helpen bij het betrekken van patiënten bij kwaliteitsverbetering. Het project leert immers dat ook Nederlandse ziekenhuizen erin slagen substantiële verbeteringen door te voeren door patiënten te betrekken.

In deze handleiding wordt eerst ingegaan op het belang van patiëntenervaringen.
Vervolgens komen de projecten van de vier deelnemende ziekenhuizen aan bod waarbij de randvoorwaarden per fase van het project (opstartfase, uitvoeringsfase, borgings- en verspreidingsfase) worden gepresenteerd.

De handleiding wordt afgesloten met een conclusie en - heel overzichtelijk, beknopt en snel toegankelijk - een samenvatting van de aandachtspunten bij kwaliteitsverbetering vanuit de ervaringen van patiënten.

De opzet van het project is mede geïnspireerd door een nieuwe participatiemethode, experience-based co-design (EBCD; Bate & Robert 2007), waarmee in Engeland positieve resultaten zijn behaald. In twee bijlagen worden eerst deze en andere participatiemethoden ook weer overzichtelijk, kort en duidelijk toegelicht en daarna wordt per deelnemend projectziekenhuis opgelijst welke methodieken er worden gebruikt om de zorgervaringen van patiënten en zorgverleners naar voren te brengen. U kan de tekst downloaden via deze link.