Nieuws


AHLEC: ‘Studieavond niet-medische dossiers’ te ZOL Genk op 27 februari 2014

Op 27 februari 2014 organiseerde de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek - AHLEC voor de 2de maal een studiemoment met als thema ‘Toegang tot niet-medische dossiers in het ziekenhuis’.  Eerst werd een juridische analyse gegeven; daarna werd de praktijk van een ziekenhuis geschetst.

Aan bod kwamen onder meer de toegang tot het dossier van de ombudsdienst, het ethisch comité, het comité ziekenhuishygiëne, de maatschappelijk assistent/psycholoog, de medische raad, enz. Een publicatie over dit onderwerp zit niet onmiddellijk in de pipeline, maar er zal wel een stuk aan gewijd worden in het handboek ‘Gezondheidsrecht’ dat op 1 september 2014 op de markt komt. Dit boek zal gebruikt worden bij het op stapel staande postgraduaat in het Gezondheidsrecht en de Gezondheidsethiek dat vanaf het academiejaar 2014-2015 wordt ingericht. U kan de PowerPointpresentaties van dit tweede studiemoment hiervan terugvinden op de website van AHLEC. 
Daar vindt u ook info over de nieuwe opleiding.

Ook de PowerPointpresentaties van het eerste seminarie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op 23 november 2013 over actuele topics uit het gezondheidsrecht zijn daar te vinden. Tijdens dit seminarie werden onderwerpen behandeld zoals de nieuwe wet op de esthetische geneeskunde, gedeeld beroepsgeheim in de transmurale zorg, uitbreiding van de euthanasiewet, negatieve wilsverklaring, overheidsopdrachten en aanneming van ziekenhuisartsen, enz.