Nieuws


Veilig intramuraal vervoer van kritisch zieke patiënten

Op vrijdag 14 maart 2014 organiseerde de FOD Volksgezondheid een workshop over 'Veilig intramuraal vervoer van kritisch zieke patiënten'. 17 (Franstalige) ziekenhuizen  participeerden aan deze workshop. Deze workshop kan gekaderd worden in het federaal meerjarenplan ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’. Het volledige opleidingsprogramma kunt u hier downloaden.

Met een aantal sterke lezingen werd meer toelichting gegeven bij enerzijds de historiek van het project, maar ook bij de volgende stappen die zullen gezet worden. Daaruit valt af te leiden dat de ervaringen van de eerste cyclus bijgedragen hebben tot een optimalisatie van het project. Meer informatie kunt u terugvinden in het verslag dat vanuit ICURO werd gemaakt. Intussen is ook het ‘Project 25/25’ gestart, waarbij in 25 ziekenhuizen 25 transfers worden meegenomen. Dit maakt het mogelijk om de effecten van de reeds uitgezette verbeterinitiatieven te bepalen, maar heeft ook tot doel de ziekenhuizen verder vertrouwd te maken met de methodiek.

Wel werd aangegeven dat het TIMI-comité alle reeds opgestelde documenten wil delen, waarbij onder meer kan gedacht worden aan de aanbevelingen, de toetsingscriteria, de checklist, de handleiding, een Excelbestand voor de verwerking, een bevraging én een vragenlijst voor het toetsen van kennis bij professionals. Deze bestanden zijn echter voorlopig enkel in het Frans beschikbaar, maar zullen in de loop van de volgende weken en maanden vertaald worden naar het Nederlands.