Nieuws


nieuws-foto

19th International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Van 8 tot 11 april 2014 organiseren het ‘Institute for Healthcare Improvement’ (IHI) en het 'British Medical Journal' (BMJ) het 19th International Forum on Quality and Safety in Healthcare.

Het programma is opgebouwd uit 6 stromen zijnde (1) patient and family centred Care, (2) leading effective change, (3) improving population and community health, (4) improving clinical performance, (5) technology and innovation en (6) safe and reliable care.

220 internationale sprekers (vaak met naam en faam) delen er in 80 verschillende sessies hun ervaringen en inzichten in het werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Daarnaast spreekt de postergalerij, waaruit heel wat best practices kunnen gefilterd worden, ook vaak tot de verbeelding; waardoor je als deelnemer ogen, oren en vooral tijd te kort komt om alle interessante en relevante elementen te kunnen capteren.

Ook vanuit ICURO werden twee abstracts ingezonden en aanvaard. In de eerste poster ‘Developing quality indicators in mental healthcare: a first core set as a result of a collaborative approach’, uitgewerkt onder leiding van Peter Cosemans, wordt het kwaliteitsindicatorenproject van de GGZ voorgesteld. Daarin worden onder meer de sectorbrede benadering als de opstart en verdere stappen in het project toegelicht. In een tweede poster ‘Sharing best practices between hospitals facilitated by the hospital federations’, uitgewerkt door Vera De Troyer en Johan Hellings, wordt de meerwaarde van en de bereidheid tot het delen van goede praktijkvoorbeelden in de Commissie "Q & S" toegelicht.

Net als vorig jaar willen wij graag alle posters die vanuit België zullen gepresenteerd worden op het forum, bundelen op onze website. Daartoe nodigen wij u uit om uw poster (onder pdf-formaat) vóór 1 april 2014 door te sturen naar Vera De Troyer. Wij plaatsen ze dan graag ‘in de kijker’ tijdens de congresweek.

Geprikkeld, maar geen kans om erbij te zijn dit jaar? Wij voorzien in de vergadering van de Commissie "Q & S" van 24 april 2014 graag de nodige tijd om de meest relevante/frappante of sprekende inzichten of ervaringen te delen met de leden.