Nieuws


4 april 2014 - Denkdag VPPeiling dagziekenhuis

Zoals reeds eerder aangekondigd, organiseert het Vlaams Patiëntenplatform  op 4 april 2014 een denkdag ‘Vlaamse Patiënten Peiling voor dagziekenhuizen’. Tijdens deze denkdag wil het VPP samen met professionals nadenken over belangrijke kwaliteitselementen voor dagziekenhuizen. Op basis daarvan vormt het de bedoeling om de VPPeiling voor algemene ziekenhuizen te kunnen aanpassen specifiek voor dagziekenhuizen. Naast de inbreng van de professionals wordt daarin ook de inbreng van de patiëntenverenigingen zelf meegenomen, evenals de resultaten uit eerder literatuuronderzoek.

Het programma voor de denkdag is als volgt samengesteld:

09u30 - 10u00  Onthaal

10u00 - 10u15  Inleiding denkdag

10u15 - 11u15  Workshop: Wat zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van zorg in het 
                       dagziekenhuis?

11u15 - 11u25  Pauze

11u25 - 12u30  Voorstelling Vlaamse Patiënten Peiling voor Algemene Ziekenhuizen + 
                       reflectie over de aanpassing naar een versie voor het dagziekenhuis

12u30              Broodjeslunch

Deze studiedag vindt plaats in de lokalen van het Vlaams Patiëntenplatform vzw (Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee). Indien ook u interesse heeft om te participeren, dan kan u zich inschrijven bij Sabine Van Houdt (sabine.vanhoudt@vlaamspatientenplatform.be). Gelieve daarbij de naam en het type ziekenhuis te vermelden, evenals de naam en de functie van de deelnemer.