Nieuws


nieuws-foto

Informaticatechnische skills gevraagd voor de uitbouw van een centrale VIP² website

Na de studiedag van 13 december 2013 werd in het Indicatorenforum het engagement aangegaan om tegen eind 2014/begin 2015 een centrale website uit te bouwen om op een geconsolideerde wijze te kunnen communiceren over de resultaten van de indicatoren. De opdracht om hieromtrent te brainstormen en een voorstel te ontwikkelen, werd toebedeeld aan de werkgroep “Feedback en Transparantie”.

In de vergadering van de werkgroep werd opgemerkt dat naast inhoudelijke issues (hoe communiceer ik over indicatoren?), ook diende te worden nagedacht over de technische mogelijkheden van een dergelijke website. De leden van de huidige werkgroep waren echter voornamelijk inhoudelijke experten. Om ook voldoende te kunnen stilstaan bij de informaticatechnische aspecten werd voorgesteld om een technische werkgroep op te richten om ons hierin te adviseren.

Daarom wordt vanuit het project een oproep gelanceerd om intern na te gaan in welke mate technische experten vanuit uw ziekenhuis zijn bereid om deel te nemen aan deze technische subwerkgroep. Een aantal issues zullen via e-mail kunnen afgetoetst worden of op het terrein kunnen voorbereid worden. Voor een aantal andere elementen zal het efficiënter zijn om een overleg te plannen.

Wij durven te rekenen op een grote respons. Kandidaten mogen zich melden bij Elke Frans (elke.frans@wvg.vlaanderen.be). Gelieve daarbij steeds naam, functie en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) toe te voegen.