Nieuws


Ethisch instellingsbeleid euthanasie: pro's en contra’s op een rij

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek brengt op de afzonderlijke vragen van de ministers Laurette Onkelinx en Jo Vandeurzen een advies uit met betrekking tot ethisch instellingsbeleid voor euthanasie.

De vragen die in dit advies worden behandeld, zijn:

  • Kan een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, rusthuis) binnen haar muren de toepassing van euthanasie (zoals gedefinieerd door de wet van 28 mei 2002) verbieden of in haar reglementen bijkomende voorwaarden toevoegen aan degene die in genoemde wet zijn opgenomen?
  • Moet men competente gespecialiseerde klinieken of structuren oprichten (met als enig doel patiënten op het einde van hun leven te ondersteunen) die met name zouden beogen elke patiënt die aan de wettelijke voorwaarden voldoet, toegang te geven tot een medische omgeving die het principe van euthanasie ideologisch niet afwijst?

Op deze twee vragen gaat het comité omstandig in. De aangenomen adviezen geven - zoals voorgeschreven - de verschillende uiteengezette standpunten weer.

Na de schets van het juridisch kader van de euthanasiewet volgt een ethisch-juridische analyse van ethisch instellingsbeleid inzake euthanasie (met de argumenten tegen en de argumenten voor een instellingsbeleid) en inzake ‘levenseindeklinieken’.

Daarna volgen besluiten en aanbevelingen. Hierbij worden punten van (unanieme) overeenstemming binnen het comité genoemd, zoals rond respect voor de patiënt, naleving van de euthanasiewet, respect voor de professionele autonomie van de arts, doorverwijsplicht, continuïteit van zorg en ‘levenseindeklinieken’. Maar ook de punten van ‘divergentie’ komen aan bod met betrekking tot beide vragen.   

De aanleiding van deze behandeling door het comité was de afzonderlijke vragen van de ministers Laurette Onkelinx en Jo Vandeurzen.

U vindt de volledige tekst met bijlagen (samen 72 p.) op de website van het comité: advies nr. 59 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van 27 januari 2014 betreffende de ethische aspecten van de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.