Nieuws


nieuws-foto

VIP² … een stand van zaken - maart 2014

Tijdens de vergadering van de Commissie “Q & S” van 27 maart 2014 werd een stand van zaken gepresenteerd omtrent de activiteiten in het kader van VIP². Uitgangspunt daarvoor is de overzichtstabel die eind januari werd samengesteld en waarin werd opgenomen dat alle activiteiten door verschillende partijen betrokken bij het project, dienen te worden uitgevoerd om de vooropgestelde doelstellingen van het project te behalen.

Wij hebben zowel de presentatie op zich, als de toelichting die daarbij  werd gegeven, op onze website geplaatst. U kan deze terugvinden door de respectievelijke linken te volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera De Troyer, Elke Frans of Dirk De Wachter.