Nieuws


De dag van 'Psychiatrische verpleegkunde: perpetuum mobile'

Op 26 maart 2014 werd de dag voor de verpleegkundigen in de Geestelijke Gezondheidszorg georganiseerd onder de titel 'Psychiatrische verpleegkunde: perpetuum mobile'. Deze studiedag had plaats tijdens 'de week van verpleegkundigen en vroedkundigen' die voor de 40ste keer werd georganiseerd door het NVKVV.

Deze dag begon met een erg interessante lezing van dr. Barbara Springer over de wetenschappelijke fundering voor de GGZ-verpleegkunde.  Daarin werd onder meer besproken dat er bij verpleegkundigen heel wat impliciete kennis aanwezig is. En toch is er nood om deze kennis meer te expliciteren, onder andere door meer wetenschappelijk onderzoek en het delen van 'best practices'. Het inzetten van verpleegkundige specialisten, maar ook de wetenschappelijke richting verplegingswetenschap kunnen een faciliterende rol opnemen om de impliciete kennis meer expliciet te maken.

Vervolgens konden de deelnemers aan het congres kiezen uit bijna 30 verschillende, specifieke en erg inspirerende GGZ-sessies. Tijdens deze sessies werden onder meer resultaten van verpleegkundig onderzoek, alsook best practices gepresenteerd door enthousiaste verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Thema's die aan bod kwamen, waren onder andere reductie van dwang en drang, patiëntenbeleving en patiëntenparticipatie en begeleiding van patiënten.

Deze dag was erg succesvol. Bijna 300 verpleegkundigen uit de GGZ-sector participeerden aan dit congres en hebben zich kunnen laten inspireren door de vele mooie ervaringen en best practices.

Meer informatie over de week van de verpleegkundigen en vroedkundigen en andere toekomstige symposia kan u terugvinden op website van het NVKVV.