Nieuws


nieuws-foto

13 mei 2014: uitwisselingsbijeenkomst Vlaamse Patiënten Peiling

Zoals reeds aangekondigd tijdens de vergadering van de Commissie "Q & S" van 27 maart 2014 (en eveneens ook opgenomen als nieuwsitem in de vorige ICURO informeert), organiseert het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) op 13 mei 2014 een bijeenkomst om een aantal ervaringen gerelateerd aan het werken met de Vlaamse Patiënten Peiling met elkaar uit te wisselen.

Wat betreft de exacte locatie en de praktische afspraken teneinde de bijeenkomst goed voor te schrijven, heeft het VPP een uitnodiging opgesteld die u kan terugvinden via deze link.

Samen met u en het VPP kijken wij uit naar een verrijkende bijeenkomst!