Nieuws


nieuws-foto

6 mei 2014: denkdag Vlaamse Patiënten Peiling voor GGZ

In het kader van het indicatorenproject voor algemene ziekenhuizen (VIP²) heeft het Vlaams Patiëntenplatform de Vlaamse Patiënten Peiling ontwikkeld. Met dit instrument wordt gepeild naar de ervaringen van patiënten met betrekking tot kwaliteitsvolle zorg. Aangezien dit instrument enkel is geschikt voor de algemene ziekenhuizen is het Vlaams Patiëntenplatform gestart met de ontwikkeling van een specifieke Vlaamse Patiënten Peiling voor de GGZ-sector.  Hierbij is het expliciet de bedoeling dat deze vragenlijst toepasbaar is in de hele GGZ-sector: Psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ-afdelingen, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrische Verzorgingstehuizen, Initiatieven Beschut Wonen en Revalidatiecentra.

Op dinsdag 6 mei organiseert het Vlaams Patiëntenplatform een denkdag voor professionals uit de hele GGZ-sector. Tijdens deze denkdag wil het Vlaams Patiëntenplatform graag te weten komen welke elementen van kwaliteitsvolle zorg volgens de professionals relevant zijn. De inbreng van de professionals samen met de inbreng van patiëntenvertegenwoordigers en de resultaten van de literatuurstudie vormen de basis voor het ontwikkelen van de vragenlijst.

Het programma is als volgt samengesteld:

13.00-13.30 uur: Onthaal + broodjeslunch

13.30-13.45 uur: Inleiding denkdag: achtergrond en doel van de denkdag

13.45-14.45 uur: Workshop: welke aspecten van kwaliteit van zorg zijn relevant in de geestelijke gezondheidszorg?

14.45-15.00 uur: Pauze

15.45-16.30 uur: Workshop: hoe en wanneer kunnen ervaringen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg gemeten worden?

16.30 uur : Einde

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze denkdag, dan kan u zich inschrijven vóór 25 april 2014 via deze link. Bij vragen kan u terecht bij Sabine Van Houdt of telefonisch op 016 23 05 26.