Nieuws


nieuws-foto

Voor u gelezen: best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg

Tijdens de lentevergadering van de Vereniging van Psychiaters (15 maart) heeft dr. Voskens een boeiende lezing gehouden met betrekking tot het reduceren van dwang in de GGZ. Tijdens deze lezing werd verwezen naar een publicatie met 50 best practices rond dit onderwerp uit verschillende Nederlandse GGZ-voorzieningen. Daarbij wordt meegegeven hoe deze best practices werden geïmplementeerd en met welke knelpunten men werd geconfronteerd.

De best practices kunnen onderverdeeld worden in 11 thema’s: bejegening en contact, preventief werken en risicotaxatie, de-escalerend werken, evaluatie, reflectie, samenwerking, participatie van cliënten, participatie van naastbetrokkenen, registratie, intensive care en samenwerking met ambulante zorg.

Uit deze best practices blijkt dat het reduceren van dwangmaatregelen niet werkt met één interventie, maar dat hiervoor een geïntegreerd beleid dient te worden opgezet. Hierbij dient te worden ingezet op verschillende samenhangende instrumenten en interventies, maar daarnaast is er nood aan een goede cultuur, structuur en gedragenheid. Zoals de auteurs het in een mooie beeldspraak zeggen “De bloemen hoeven niet van dezelfde soort te zijn, maar er moet sprake zijn van een goed en evenwichtig boeket. Om te kunnen bloeien, is het boeket afhankelijk van de juiste vaas (structuur) en het juiste water met de goede voeding (cultuur) en moet het voldoende aandacht en verzorging krijgen (adequate bestuurlijke randvoorwaarden).”.

Deze publicatie kan u integraal downloaden op http://www.veiligezorgiederszorg.nl/speerpunt-dwang-en-drang/ggzn_d_d_5.pdf.