Nieuws


Veiligheidscultuur vraagt een commitment van het management

Op dinsdag 22 april 2014 organiseert de UHasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid in de context van het federale meerjarenprogramma Kwaliteit en Patiëntveiligheid een workshop over veiligheidscultuur (locatie FOD Volksgezondheid, zaal Bara). In deze workshop ligt de focus op de rol en het noodzakelijke commitment van het ziekenhuismanagement, de leidinggevende en de zorgprofessional in het ontwikkelen van een veiligheidscultuur en het (samen)werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Het volledige programma kunt u hier downloaden.

In deze workshop zullen ook de resultaten van een bevraging van het ziekenhuismanagement over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in de Vlaamse ziekenhuizen toegelicht worden. De algemene, medische en verpleegkundige directies werden vorige week vanuit de FOD aangeschreven met een uitnodiging tot participatie aan deze bevraging. Vanuit ICURO willen wij een warme oproep lanceren om zowel aan de bevraging als aan de workshop deel te nemen.

De doelgroep voor deze workshop zijn de leden van de Raad van Bestuur, de ziekenhuisdirectie, management en staf (algemeen, medisch, verpleegkundig, kwaliteit & veiligheid, personeelsbeleid), middenkader, diensthoofden, hoofdverpleegkundigen, zorgprofessionals, overheid en experts.

Inschrijven kan via de website van de FOD Volksgezondheid: www.patient-safety.be