Nieuws


nieuws-foto

Mooie delegatie Belgen vertegenwoordigd op International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Van 8 tot 11 april 2014 vond in Parijs het ‘International Forum on Quality and Safety in Healthcare' plaats. Dit symposium dat dit jaar voor de 19de keer werd georganiseerd door het Institute for Healthcare Improvement en BMJ Quality and Safety, kan aanzien worden als één van de toonaangevende internationale congressen in het Q & S-domein.

Met meer dan 3.300 deelnemers uit 80 verschillende landen, blijven de kansen niet onbenut om met internationale experten en collega’s in interactie te kunnen treden omtrent goede praktijkvoorbeelden en uitdagingen in het werken aan Q & S. Daartoe werd de nodige ruimte gegeven in de sessies zelf, maar ook de pauzes vormden ideale momenten om te netwerken met andere deelnemers.

Het programma werd opgebouwd rond zes stromen, zijnde (1) Patient and Family Centred Care, (2) Leading effective change, (3) Improving population and community health, (4) Improving clinical performance, (5) Technology and innovation en (6) Safe and reliable care. Met meer dan 220 internationale sprekers werd invulling gegeven aan 80 sessies.

Niettegenstaande de eigenheid van ieder land en gezondheidszorgsysteem, kan toch opgemerkt worden dat een aantal uitdagingen universeel zijn. De toenemende budgettaire druk, het besef om zorg daadwerkelijk in te richten uitgaande van de noden van de patiënt (waardoor ‘zorg voor de patiënt’ ‘zorg met de patiënt’ wordt), de uitdagingen rond change management en het belang van leiderschap zijn enkele van de thema’s die in dit kader kunnen genoemd worden.

Er was ook een mooie Belgische delegatie aanwezig op het forum waarbij men vanuit het perspectief van de overheid, de ziekenhuizen, de ziekenhuiskoepels of vanuit academische hoek ideeën kon verzamelen welke methodieken kunnen aangewend worden, maar ook welke principes dienen te worden meegenomen om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg verder te optimaliseren. Daarbij werden een aantal mooie voorbeelden vanuit België aanvaard voor een presentatie (onder de vorm van een sessie) of een postervoorstelling. Wij hebben ze voor u gebundeld op deze pagina.

Omdat heel wat ideeën het vragen om verder te worden gedeeld, hebben wij een groot aantal deelnemers bereid gevonden om hun key message(s) van het symposium terug te koppelen in de volgende vergadering van de Commissie "Q & S" (24 april 2014). Wij nodigen u dan ook graag uit om te participeren aan deze vergadering om op die manier eenieder te kunnen inspireren hiermee daadwerkelijk aan de slag te gaan en om ook volgend jaar te participeren aan dit event.
Traditiegetrouw wordt tijdens het forum ook een overleg gepland met Joint Commission International om een aantal generieke aandachtspunten voor de Vlaamse ziekenhuizen met hen te bespreken. Deze punten worden geagendeerd voor en besproken in de vergadering van de werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie - JCI".    

Kortom … een geslaagd congres resulterend in heel wat ideeën hoe wij verder aan de slag kunnen in het duurzaam optimaliseren van de zorg!