Nieuws


Patiëntveiligheid in het operatiekwartier - Staat de Surgical Safety Checklist ter discussie?

Net op het moment dat wij een sterke case hebben opgebouwd om het gebruik van de WHO Surgical Safety Checklist (SSC) te promoten (Bergs et al., 2014), verschijnt in het befaamde tijdschrift 'The New England Journal of Medicine' de zogenaamde ‘Ontario studie’ die het tegendeel beweert (Urbach et al., 2014). Staat de checklist hiermee nu ter discussie?

Het is belangrijk om de conclusie van deze studie niet zomaar blindelings aan te nemen. Daartoe heeft het ‘Flemish Safe Surgery Consortium’  een reactie voorbereid met als doel enkele overschouwende en pragmatische reflecties met u te delen. U kunt deze reactie hier downloaden.

Wij geven u ook graag mee dat dit punt was geagendeerd voor de vergadering van de Commissie "Q & S" van 24 april 2014 waarbij Jochen Bergs en Dominique Vandijck werden uitgenodigd de studie samen met de leden in het juiste perspectief te plaatsen.