Nieuws


Vier onderdelen van het eisenkader voor het ‘Internistisch zorgtraject’ gepubliceerd op de website van Zorg en Gezondheid

Op 23 april 2014 werden vier onderdelen van het eisenkader ‘Internistisch zorgtraject’ gepubliceerd op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer specifiek betreft het de onderdelen (1) D-dienst en de functie niet-chirurgische daghospitalisatie, (2) de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg, eerste opvang spoedgevallen en MUG, (3) de functie voor intensieve zorg en (4) de functie ziekenhuisapotheek. Deze eisenkaders bevatten alle eisen die door de sector en de overheid werden weerhouden als cruciaal voor de kwaliteit van zorg. Het onderdeel met betrekking tot de high level desinfectie van warmtegevoelige flexibele endoscopen met lumen, dient nog verder te worden uitgeklaard en wordt nog niet gepubliceerd. Deze eisen zullen ook niet meegenomen worden in de eerstvolgende inspectieronde als te inspecteren onderdeel in functie van erkenning.

Belangrijk om mee te geven, is dat deze eisenkaders nog in ontwerp zijn met als doel de sector de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de eisen en eventueel verduidelijking te vragen (via het e-mailadres algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be). Door Zorginspectie wordt, zoals bij het chirurgisch zorgtraject, ook in dit tweede traject een proefinspectie gehouden. Op basis daarvan kan de selectie van eisen voor de eerste inspectieronde nog wijzigen. Waar nodig kan de formulering van de eisen ook nog aangepast worden. Dit kan op basis van de proefinspectie of op basis van opmerkingen vanuit de sector.

Vanaf 31 juli 2014 worden de eisenkaders als definitief beschouwd. Eenmaal daarna kunnen wel nog vragen gesteld worden, maar wordt het eisenkader zelf niet meer veranderd.

Meer informatie, evenals de eisenkaders zelf, kunt u hier terugvinden. Dit punt was ook geagendeerd op de vergadering van de Commissie “Q & S” van 24 april 2014.