Nieuws


nieuws-foto

81 % van de directieleden (CEO, CMO en CNO) van Vlaamse ziekenhuizen vraagt een specifieke opleiding omtrent kwaliteit en patiëntveiligheid

Op 22 april 2014 organiseerde de UHasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid een eerste workshop omtrent veiligheidscultuur. De opleiding kan gekaderd worden in het ondersteuningsplan van het federaal meerjarenprogramma Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Deze eerste workshop (in een reeks van drie) richtte de focus op de rol en het noodzakelijk commitment van een ziekenhuismanagement, de leidinggevende en de zorgprofessional in het ontwikkelen van een veiligheidscultuur en het (samen)werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Na een algemene inleiding gebracht door dr. Annemie Vlayen, werd in drie relevante bijdragen van dr. J.L. Demeere, prof. dr. P. Vlerick en prof. dr. J. Hellings respectievelijk ingezoomd op de rol van artsen, leidinggevenden en het management en bestuur.

Ter voorbereiding van deze workshops werden alle Vlaamse algemene directies, medische directies/hoofdgeneesheren en verpleegkundige directies uitgenodigd om deel te nemen aan een door de UHasselt opgezette bevraging. Deze bevraging had tot doel na te gaan welke rol directies vervullen in het Q & S-beleid in het ziekenhuis. In totaal participeerden 78 respondenten (uit 39 ziekenhuizen) aan deze bevraging, nagenoeg evenredig verdeeld over de 3 groepen. In deze bevraging werd eveneens gepeild naar hun nood aan specifieke opleiding omtrent dit thema. 81 % van de bevraagden gaf aan nood te hebben aan opleiding. In een vrij tekstveld konden zij aangeven welke onderwerpen daarin dienden te worden toegelicht. Zo was er onder meer vraag naar concrete praktijkvoorbeelden, leadership, people and change management en het betrekken van een raad van bestuur bij het Q & S-beleid. Op basis van deze input zullen ook de volgende workshops ingericht worden.

Toch verwijzen wij al graag naar een aantal workshops die op korte termijn georganiseerd worden rond dit thema en zich specifiek richten naar deze doelgroep. In het kader van dit ondersteuningsplan organiseren KULeuven - CZV en UHasselt op 7 mei en 9 december de workshops ‘Leadership from boardroom tot bedroom’. De sessie van 22 april ‘Veiligheidscultuur: naar een gezamenlijk commitment voor verbetering’ kent een vervolg op 17 en 24 oktober. Deze vormingen zijn gratis. Inschrijven kan via de website van de FOD.