Nieuws


nieuws-foto

Avondsymposium 'Kwaliteitsbeleid in Nederland: 10 jaar voorsprong op Vlaanderen?'

Op 23 april 2014 organiseerde het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap een avondsymposium met als centraal thema 'Kwaliteitsbeleid in Nederland: 10 jaar voorsprong op Vlaanderen?'.

In de inleiding van dit avondsymposium werd door prof. dr. Wim Robberecht en dr. Kris Vanhaecht de veranderende zorgcontext toegelicht. De snelle medische evoluties en de stijging van het aantal levensjaren zorgen ervoor dat ziekte niet meer acuut en kortdurend is, maar eerder chronisch en langdurig. De aanpak van de gezondheidszorg dient dan ook meer longitudinaal te zijn waarin de rol van de patiënt meer centraal wordt. Deze veranderende zorgcontext wordt aangestuurd door de vraag naar kwaliteitsvolle zorg en transparantie.

Prof. dr. ir. Kees Ahaus en dr. Jan Vesseur gingen daarna dieper in op de zorgcontext in Nederland waarin kwaliteit en patiëntveiligheid een prominente rol hebben. Niet alleen werd stilgestaan bij de modellen om de kwaliteit en de patiëntveiligheid te verhogen, maar ook bij de rollen die worden opgenomen door de verschillende actoren zoals overheden, zorgverzekeraars en de inspectie voor de gezondheidszorg.

Op basis van deze Nederlandse ervaringen werden vijf aanbevelingen voor het Vlaamse kwaliteitsbeleid geformuleerd door Kees Ahaus en Wim Schellekens. Deze aanbevelingen werden voorgelegd aan een panel van experten (prof. dr. D. De Ridder, prof. dr. R. Peleman, prof. dr. F. Rademakers, prof. dr. W. Sermeus en prof. dr. D. Ramaekers) wat leidde tot een boeiend debat.

  1. Kwaliteitssysteem ook voor professionals: leg wettelijk vast dat vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid én verantwoording de specialisten in elk ziekenhuis deelnemen aan een cyclisch functionerend kwaliteitssysteem, waarover jaarlijks intern en extern verantwoording wordt afgelegd.
  2. Beperkte set indicatoren voor hoog volume aandoeningen: spreek met de landelijke professionele organisaties af dat zij voor 20 grootste volumina diagnoses/zorgpaden binnen 2 jaar een beperkte set van indicatoren ontwikkelen die iets zeggen over de kwaliteit van de geleverde zorg en het resultaat voor de patiënt. Elk ziekenhuis wordt verplicht om jaarlijks deze indicatoren te publiceren.
  3. Ernstige schade of overlijden moet gemeld worden: verplicht elk ziekenhuis om calamiteiten (Ernstige schade of overlijden) in de patiëntenzorg landelijk te melden.
  4. Governance over kwaliteit: spreek landelijk/regionaal af hoe de ‘governance van kwaliteit en veiligheid’ is geregeld en wie welke rol en welke verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot kwaliteit en veiligheid. Het gaat dan om de rol en de verantwoordelijkheid van de professionals (met name de artsen), van de directie van het ziekenhuis en van de Raad van Bestuur en hoe eenieder daarover verantwoording aflegt.
  5. Van volume- naar waardegedreven financiering: stop met volumegedreven financiering: financier ziekenhuizen en specialisten op zodanige wijze dat toegevoegde waarde aan de patiënt (gewenst beleid en gewenste uitkomsten) wordt bevorderd: ‘value-based’ in plaats van ‘volume-based’  financiering.

Het was een erg inspirerend en interactief avondsymposium. Wij kijken reeds uit naar het volgende. Prof. Jason Leitch, directeur van het Scottish Patient Safety Programme, zal één van de gastsprekers worden. Ongetwijfeld wordt dit opnieuw een boeiend en interactief symposium.