Nieuws


Samenstellen van een lijst ‘hoog-risico medicatie’ en ‘niet-toegelaten afkortingen in het kader van medicatiebeheer’.

De voorbije maanden werden met de leden van de werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ" en een werkgroep experten de Qmentumnormenkaders gerelateerd aan het ‘Internistisch zorgtraject’, besproken. In een samenvattende nota werden een aantal acties die zowel aan NIAZ als aan ICURO werden toegewezen, opgenomen voor verdere opvolging.

In dit kader zullen lijsten samengesteld worden rond ‘high-risk/high-alertmedicatie’ en ‘niet-toegelaten afkortingen in het kader van het medicatiebeleid’, respectievelijk voortvloeiend uit de normen 2.5 (high-risk/high-alertmedicatie) en 10.2 (niet-toegelaten afkortingen, symbolen en dosisaanduidingen). Er wordt ook een overleg gepland met de Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA) en de cel ‘Q & S’ van de FOD teneinde ook de verwachtingen vanuit het federaal meerjarenplan ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ hierin te kunnen meenemen.

Wij hebben de leden van de werkgroep gevraagd om hun input vóór vrijdag 9 mei 2014 over te maken aan Gert Verbruggen (gert.verbruggen@icuro.be). De lijst zal in eerste instantie voorgelegd  worden aan een groep van experten en vervolgens beschikbaar gesteld worden aan de sector.