Nieuws


ICURO lijst een aantal concrete voorstellen op voor de volgende regering

In aanloop van de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft ICURO drie fiches voorbereid als inspiratie voor het volgende regeerakkoord. Met drie veelzeggende titels, zijnde (1) kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg: de nood aan integratie, (2) financiering pensioen statutaire medewerkers: verder werken op de ingeslagen weg en (3) de publieke dimensie concreet vorm geven in ethiek, governance en transparantie, reiken wij een aantal essentiële en concrete voorstellen aan.

Wij hielden eraan deze ideeën zo compact mogelijk samen te brengen op een beperkt aantal pagina’s waarbij tijdens de gesprekken met de verschillende politieke partijen de nodige duiding wordt gegeven en meteen ook wordt aangegeven wie binnen ICURO kan gecontacteerd worden voor bijkomende informatie of duiding.

Deze fiches werden in eerste instantie ontwikkeld binnen ICURO en werden vervolgens afgestemd met de leden van de Raad van Bestuur en de verschillende werkgroepen actief binnen onze organisatie.

Via deze link kunt u de fiches, evenals het voorwoord en het model voor zorg van waaruit wordt gedacht, terugvinden. Wij zijn ook nieuwsgierig naar uw reacties, bedenkingen en aanvullingen (@info­_icuro en #icuro250514).