Nieuws


nieuws-foto

'Leadership from boardroom to bedroom' - Ondersteuningsplan FOD

Op 7 mei 2014 organiseerden KULeuven (CZV), UHasselt en UGent een Rondetafelconferentie ‘Leadership from boardroom to bedroom’ voor bestuurders en directieleden van de Vlaamse ziekenhuizen. Dit initiatief is gekaderd in het ondersteuningsplan van het federaal meerjarenprogramma ‘Kwaliteit en Patiëntveiligheid’.

De focus lag op het belang van leiderschap op alle niveaus in de organisatie in het creëren van een organisatiebrede veiligheids- en kwaliteitscultuur. Vaak worden er heel wat inspanningen verwacht van de zorgverleners en ontbreekt het aan een daadwerkelijk engagement, een permanente focus en voorbeeldgedrag van beleidsverantwoordelijken. Ook in de interactie tussen beleidsverantwoordelijken en de zorgverleners op het terrein durft het al eens spaak te lopen. Een cultuur(-sverandering) kan niet opgelegd worden, maar kan enkel in gezamenlijkheid gecreëerd worden. Het leiderschap van bestuurders is cruciaal als drijvende kracht en is bovendien de bindende factor voor alle initiatieven die patiëntveiligheid en kwaliteit bevorderen. Gezien kwaliteit van zorg een kerntaak is voor instellingen, is een focus op corporate governance voor veiligheid en kwaliteit aangewezen.

In de sessie kwamen vooreerst een aantal sprekers aan bod. Na een verwelkoming en algemene inleiding van prof. dr. J. Hellings, bracht prof. dr. K. Eeckloo een aantal erg relevante inzichten aangaande de rol van de bestuurders en executives in het kwaliteitsbeleid van een ziekenhuis. Prof. dr. W. Sermeus had een mooie bijdrage omtrent de impact van beleidsbeslissingen op de kwaliteit van de zorg, voortbouwend op de resultaten uit de RN4CAST-studie.

In een rondetafeldiscussie werd aan de hand van erg herkenbare praktijkcasuïstiek gekeken hoe in de ziekenhuizen kwaliteits- en patiëntveiligheidsthema’s op het bestuursniveau worden gebracht. Hierbij werd gefocust op mogelijke hindernissen en faciliterende factoren. De sessie werd afgesloten met een plenair debat onder leiding van drs. M. Verschueren met in het panel prof. dr. Walter Sermeus, prof. dr. Kristof Eecklo en dr. Annemie Vlayen.

Belangrijke aandachtspunten in het debat waren het belang van staffing, interdisciplinaire samenwerking, incidentmelding en feedbacksystemen en het belang van een open, transparante, lerende en een niet-bestraffende context.

Aan deze erg boeiende sessie wordt een vervolg gegeven op 9 december 2014 onder de vorm van een seminarie. Meer informatie vindt u op de website van de FOD.