Nieuws


Omzendbrief ‘Accreditatie en systeemtoezicht door de overheid’

Op 8 mei 2014 hebben wij een omzendbrief verstuurd, getiteld ‘Accreditatie en systeemtoezicht door de overheid’. Reden daartoe was een bericht dat wij vanuit Zorginspectie hebben ontvangen omtrent de vrijstelling voor systeemtoezicht voor ziekenhuizen die na 31 december 2012 of 30 juni 2013 hebben aangegeven te opteren voor een ziekenhuisbrede accreditatie.

Het is namelijk zo dat minister Vandeurzen zich akkoord verklaarde om deze ziekenhuizen eveneens vrij te stellen van het systeemtoezicht, op voorwaarde dat zij (1) zo snel mogelijk Zorginspectie informeren over hun keuze voor accreditatie, (2) de beslissing kunnen staven met een extract uit de verslaggeving van de Raad van Bestuur en de Medische Raad waarin beide organen zich engageren om een traject op te starten, (3) opteren voor een ziekenhuisbrede accreditatie bij een organisatie zelf geaccrediteerd door ISQua en (4) vóór 31 december 2017  de accreditatiebeslissing voortvloeiend uit de externe audit bezorgen aan Zorginspectie. Ziekenhuizen die zich hiertoe engageren en Zorginspectie informeren, zullen een bevestiging voor systeemtoezicht van overheidswege ontvangen.

Meer informatie vindt u in de omzendbrief. Voor bijkomende inlichtingen of specifieke vragen, kunt u steeds bericht bij Lieve Van Segbroeck (lieve.vansegbroeck@zorginspectie.be of T 02 553 36 06).