Nieuws


nieuws-foto

VPP publiceert eindrapport project 'Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie'

Op 7 mei 2014 heeft het Vlaams Patiëntenplaftorm vzw het eindrapport van het project 'Patiëntgerichtheid bij Zorginnovatie' vrijgegeven. Dit project kan gekaderd worden binnen Flanders' Care, een programma van de Vlaamse overheid dat erop gericht is om door innovatie de kwaliteit van de zorg te verbeteren en duurzaam ondernemersschap te stimuleren.

Via het project ‘Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie’ wou het Vlaams Patiëntenplatform de innovatienoden van patiënten en hun mantelzorgers verbinden met het zorgaanbod. Het project had als doel (1) patiënten(verenigingen) te ondersteunen bij het vertalen van behoeften van chronische patiënten naar innovatienoden, (2) in co-creatie innovatienoden van patiënten realistisch in beeld te brengen, (3) bedrijven, onderzoekers, zorgverleners en overheden te ondersteunen om bij zorginnovatie het aspect van ‘patiëntgerichtheid’ op een goede manier in de praktijk om te zetten en (4) te werken aan vraaggestuurde innovatie.

Het project dat in samenwerking met de bureaus shiftN en Pars Pro Toto gebeurde en van september 2013 tot en met april 2014 liep, leverde onder meer de volgende resultaten op:

  • een nieuwe manier om groepen van chronische patiënten te onderscheiden op basis van vergelijkbare behoeften;
  • een overzicht van participatieve technieken die toelaten om het perspectief van patiënten binnen zorginnovatie in te brengen;
  • gedetailleerde persona’s en themakaarten, gebaseerd op ervaringen van patiënten die kunnen gebruikt worden voor brainstormprocessen bij zorginnovatie;
  • ideeën rond vijf innovatiedomeinen: 1) bevorderen van zelfredzaamheid, 2) bevorderen van herstel en aanvaarding van ziekte, 3) bevorderen van empathie en destigmatisering van mensen met beperkingen; 4) bieden van respijt voor mantelzorgers en 5) bevorderen van wederkerigheid.

Het volledige rapport kan gedownload worden via de website van het Vlaams Patiëntenplatform.

Wij wensen het VPP te feliciteren met het mooie resultaat van dit project en zetten graag mee onze schouders onder projecten om de aangereikte ideeën om te zetten in de praktijk.